Thảo luận:Bức xạ điện từ

Thảo luận đang diễn ra
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Sóng điện từ nên chuyển thành Bức xạ điện từ, do thuật ngữ sóng không phản ánh đầy đủ tính chất sóng-hạt của bức xạ điện từ và Category cũng nên đổi thành Bức xạ điện từ. Vương Ngân Hà 09:46, ngày 05 tháng 10 năm 2005 (UTC)

Sao bức xạ nhiệt lại đổi hướng sang bức xạ điện từ vậy?--Tranletuhan (thảo luận) 09:45, ngày 5 tháng 6 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Bức xạ điện từ”.