Thảo luận:Ba Lan

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Mặc dù trong tiếng Anh viết "Commonwealth" nhưng tôi nghĩ không nên dịch là "Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Litva". Từ "khối thịnh vượng chung" trong tiếng Việt nghĩa giống như một tổ chức liên hiệp kinh tế-văn hóa như Khối Thịnh vượng chung Anh bay giờ, chứ không giống như sự liên kết giữa hai quốc gia trung cổ. Có lẽ nên đổi là "Liên bang Ba Lan-Litva" thì hợp hơn.

Tower (thảo luận) 14:09, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Đồng ý với Tower. Dung005 (thảo luận) 14:11, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)

File Spodek, SpodekSửa đổi

???Xx236 (thảo luận) 12:37, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (UTC)

Thành phốSửa đổi

2002, 2004.Xx236 (thảo luận) 12:39, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (UTC)

pl:Miasta w Polsce (statystyki) 2017 Xx236 (thảo luận) 12:41, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (UTC)
Quay lại trang “Ba Lan”.