Thảo luận:Bahá'í giáo

Bình luận mới nhất: 2 năm trước bởi Dragfyre trong đề tài Đạo Baha ở Quảng Nam


Đạo Baha ở Quảng Nam

sửa

Tôi nghe kể ở làng Trừng Giang, (thuộc khu Phù Kỳ, quận Điện Bàn) nay là thôn Hòa Giang, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hồi thập niên 30 thế kỷ 20 có đạo Bahai ở đây. Di tích còn lại là khu đất gọi là nhà giảng đạo. Hòa Văn (thảo luận) 06:13, ngày 5 tháng 12 năm 2018 (UTC)Trả lời

Chào bạn! Điều này rất đúng, trước năm 1975 Quảng Nam đã có một cộng đồng tôn giáo Baha'i rộng lớn (tôi nghe kẻ là tới hàng nghìn người), bào gồm ở làng Trừng Giang, nơi đã có một trung tâm sinh hoạt cũng được sự dùng như trường học cho các trẻ em. Hiện đại cộng đồng Baha'i Điện Bàn vẫn còn, mặc dù dân số tín đồ đã giảm sau thời gian chiến tranh, vì những lý do được thảo luận trong bài này.
Tôi đang cố gắng tìm và thu thập các bức ảnh từ thời điểm đó. Bạn có thể duyệt qua bộ sưu tập tại đây: https://bahai.media/Category:Trung_Giang dragfyre_uệnן oẻɥʇdg 03:26, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Bahá'í giáo”.