Thảo luận:Biên niên sử Việt Nam 2019

Chưa có thảo luận tại trang này.

Tôi thấy một quản trị viên viết chính tả không đúng, câu lôi thôi luộm thuộm mà lập tức có thể xoá bài khi người ta đang viết là như thế nào? Thật nản lòng vì sự tuỳ tiện và hoành hành của các người mang danh quản trị viên mỗi ngày một xuống chất như này. Đề nghị khôi phục bài này vì đang viết dở.

Quay lại trang “Biên niên sử Việt Nam 2019”.