Thảo luận:Binh chủng

Thêm thảo luận

Binh chủng hay Lực lượng?Sửa đổi

Thuật ngữ Lực lượng có vẻ rộng hơn Binh chủng vì bao hàm cả các đơn vị hợp thành (binh chủng mang tính đặc thù hơn). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Binh chủng là nhánh đặc thù có hình thành Bộ tư lệnh, còn Lực lượng là cánh nói chung chung, có thể có Bộ tư lệnh, Bộ chỉ huy, hoặc thậm chí không hình thành cơ quan chỉ huy tập trung.
Như vậy, liệu các nhánh đặc thù như Binh chủng không quân tiêm kích, Binh chủng tên lửa Phòng không, Binh chủng Hải quân đánh bộ... vốn không có cơ quan chỉ huy chung, liệu nên sử dụng thuật ngữ Binh chủng hay thuật ngữ Lực lượng?Thái Nhi (thảo luận) 03:29, ngày 24 tháng 7 năm 2012 (UTC)Reply[trả lời]
Quay lại trang “Binh chủng”.