Thảo luận:Cá mập

Thảo luận đang diễn ra
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Lớp Cá sụn
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lớp Cá sụn, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lớp Cá sụn. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

UntitledSửa đổi

Phần "Huyền thoại" của bài có thể không bách khoa. Bạn có thể viết bổ sung --125.212.224.157 12:13, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Cá mập”.