Thảo luận:Các loại hình thủy vực nước mặn

Chưa có thảo luận về trang này.

"thủy vực nước mặn" có phải là một thuật ngữ đã được dùng từ lâu và được chấp nhận rộng rãi hay không? Nếu ai đó mới viết ra thuật ngữ này, tôi nghĩ nên viết lại là, ít ra cũng có thể là "thủy vực mặn". Giống như viết "sông Cửu Long Giang", "người ca sĩ" là dư thừa. Aterux (thảo luận) 07:50, ngày 21 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Các loại hình thủy vực nước mặn”.