Thảo luận:Các tên chính thức của Liên Xô

Thêm thảo luận

Xem bài en:Volga German Autonomous Soviet Socialist Republicen:Volga Germans để biết lý do tại sao tiếng Đức lại có trong bài này. 203.160.1.59 (thảo luận) 18:49, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Đây là trách nhiệm của bạn. Không ai có trách nhiệm tìm hiểu cả, nếu người sọan (trong trường hợp này là bạn) không ghi vào. Đọc bên tiếng Anh, tôi cũng đã biết vì sao tiếng Đức và tiếng Phần Lan có ở đây. Nhưng bạn là người soạn, không thể bắt người đọc phải qua bên wiki tiếng Anh. Đề nghị bạn ghi những chú thích vào bài, về tiếng Phần Lan và tiếng Đức, nếu không 2 phần đó, vẫn bị ghi tiêu bản "cần chú thích". Sau nữa, vùng Volga Đức xưa là vùng tự trị, không phải Cộng hòa. 89.61.232.77 (thảo luận) 19:01, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Tôi không phải người soạn mà chỉ là người sửa lại bài này. Tiếng Phần Lan là ngôn ngữ của cộng hòa Karelian ASSR, tiếng Đức là của Volga German ASSR. Các ASSR không gọi là Cộng hòa tự trị thì gọi là gì. Bạn xem Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic dịch thành gì. 203.160.1.59 (thảo luận) 19:09, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (UTC)[trả lời]
À, xin lỗi, tôi đã không để ý là bạn không phải người soạn bài. Nhưng bạn vẫn có thể giúp chú thích vào bài được chứ , hoặc viết thêm bài về mấy cái ASSR còn thiếu. Chứ nếu bắt người đọc qua bên en-wiki để đọc, thì cần có vi-wiki làm gì nữa ? . 89.61.232.77 (thảo luận) 19:17, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Quay lại trang “Các tên chính thức của Liên Xô”.