Thảo luận:Công nghiệp nhẹ

There are no discussions on this page.

Cong nghiep nhe noi mot cach chung nhat la cong nghiep che bien(nong, lam, thuy san, vat lieu xay dung, gia cong che bien sat, thep, nhom, kinh,inox vµ mot so nganh khac nh­u may mac, san xuat nuoc uong, sua chua tau thuyen...). noi chung nganh nay la mot nganh san xuat vat chat, bien doi nhung nguyen nhien vat lieu nham thay doi cau truc hoa hoc, ly hoc cua nguyen nhien vat lieu de tao ra san pham moi co ich cho con nguoi. nganh nay lam gia tang gia tri su dung cua nguyen lieu tho. Day la nganh quan trong gan lien loi ich giua nha san xuat va nguoi tieu dung. Trong nhung nam truoc mat cua cong nghiep hoa chung ta can quan tam dau tu vao nganh nay vi nganh nay yeu cau von khong cao bang cac nganh cong nghiep nang.

                       Lebinhsunrise@yahoo.com
Không hiểu bạn muốn thảo luận vấn đề gì? Nếu nói về định nghĩa công nghiệp nhẹ thì cách định nghĩa của bạn quá chung chung. E rằng như thế thì không mang lại hiểu biết bổ ích cho người đọc. Đã có các bài về Công nghiệp chế tạo không cần phải đề cập sâu đến nó ở đây. - Randall uob 20:04, ngày 9 tháng 7 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Công nghiệp nhẹ”.