Thảo luận:Cười

Thảo luận đang diễn ra

InterwikiSửa đổi

Cười là laugh chứ? Nguyễn Hữu Dng 07:27, ngày 30 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Laugh or smile
It's not to cry
So we don't mind
and let's have a big smile!
Nguoithudo 07:33, ngày 30 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Cười cũng không hẳn chỉ là cảm xúc thoải mái, vui mừng, đồng thuận hay cố tình tạo cho người đối diện hiểu là mình có cảm xúc ấy, cười ruồi và cười nhéch mép có thuộc loại trên đâu. Casablanca1911 16:47, ngày 21 tháng 3 năm 2008 (UTC)[]

Thêm nữa, có hình thức tra tấn bằng cách cù làm cho người ta bị nhột, cười đến chết. Xem ra kiểu cười này cũng ko thoải mái lắm. 203.160.1.59 (thảo luận) 15:41, ngày 8 tháng 5 năm 2008 (UTC)[]
Đúng vậy, có thể xem en:Fatal hilarity, en:Kuru (disease), toàn những thứ kinh dị cả. RBD (thảo luận) 15:49, ngày 8 tháng 5 năm 2008 (UTC)[]
Quay lại trang “Cười”.