Dự án Hành chính Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hành chính Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hành chính Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Ảnh sửa

Rất bực mình với mấy cái ảnh. Lúc nói về vi phạm bản quyền thì không nói cụ thể. Mấy cái trang kia đâu có nói nguồn gốc của nó là của ai. ức chế wiki kinh khủngthảo luận quên ký tên này là của Hungtnit (thảo luận • đóng góp).

Quay lại trang “Cẩm Phả”.