Thảo luận:Cổng thông tin điện tử

Các bạn nào có thể giải thích thêm các ứng dụng cụ thể của cổng thông tin điện tử vào công tác quản lý được không, cám ơn nhiều

Bắt đầu cuộc thảo luận về Cổng thông tin điện tử

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Cổng thông tin điện tử”.