Thảo luận:Cộng đồng các Quốc gia Độc lập

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra

Giải thích của Lưu LyNguyễn Việt LongSửa đổi

SNGSửa đổi

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập bằng tiếng Nga là Содружество Независимых Государств (viết tắt là СНГ), chuyển tự tiếng Nga sang ký tự Latinh thành Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv (viết tắt là SNG).

CISSửa đổi

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập bằng tiếng Anh là Commonwealth of Independent States (viết tắt là CIS).

Chính trịSửa đổi

Các quốc gia này bây giờ là hoàn toàn độc lập, hay có các mối quan hệ chính trị nào khác quan hệ với các nước khác không? Newone 02:30, ngày 25 tháng 1 năm 2008 (UTC)

Bó gì.com
Quay lại trang “Cộng đồng các Quốc gia Độc lập”.