Thảo luận:Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tên bài viếtSửa đổi

Transcaucasian có tên tiếng Việt rất quen thuộc nếu đã từng đọc sử Liên Xô "Ngoại Kavkaz", tôi đề nghị đổi tên bài viết. Tân (trả lời) 11:53, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (UTC)

Ô hô, không nên sính ngoại, đổi đê. Em cua Viet Ha Ha (thảo luận) 11:57, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz”.