Thảo luận:CMC Antivirus

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Hoandesign trong đề tài thông tin về lịch sử
Thêm đề tài

Mặc dù các bài báo cho rằng có khoảng 3.000 đến 7.000 mẫu virus mới mỗi ngày nhưng tôi cho rằng con số này là không tưởng, hoặc chúng là các biến thể khác nhau của cùng một loại virus, hoặc chúng là số lượng gửi mẫu nghi ngờ virus do phần mềm này chuyển về trung tâm. Nếu quả thật mỗi ngày phát hiện thêm chỉ cần 1000 loại virus mới và biến thể của chúng cũng sẽ đưa CMC Lab lên công ty hàng đầu thế giới. Mặc dù hơi "nổ" một chút nhưng nguồn viết vậy rồi ^^ Minhlinh36 (thảo luận) 13:34, ngày 2 tháng 2 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

thông tin về lịch sửSửa đổi

đề nghị giúp đỡ: cho thêm thông tin về ngày ra mắt sản phẩm và thêm vài hình ảnh về phần mềm Hoandesign (thảo luận) 13:37, ngày 2 tháng 2 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “CMC Antivirus”.