Thảo luận:Cacbohydrat

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Hóa học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hóa học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hóa học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

==Tên bài==

UntitledSửa đổi

Theo quy ước được đa số chấp nhận tại Wikipedia:Tên bài (hóa học), nếu tên tiếng Anh có phần sau cùng là -ate thì đổi thành -at. Tuy nhiên việc có phiên âm chữ r trong Carbohydrat thành c (giống như carbon --> cacbon) thì cần có thảo luận thêm. Sau khi có kết quả cuối cùng thì sẽ quyết định chọn tên nào. Tạm thời giữ tên của người khởi tạo ban đầu đặt.--Cheers! (thảo luận) 03:40, ngày 14 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Quay lại trang “Cacbohydrat”.