Thảo luận:Cam

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Bộ Bồ hòn
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Bộ Bồ hòn, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Bộ Bồ hòn. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

UntitledSửa đổi

Tôi tạm loại từ "Cam ngọt" ra vì nguyên văn dùng từ này để phân biệt với hoặc Sevilla orange mà người dịch đã bỏ qua. Như tôi biết, Việt Nam không phân biệt các danh từ riêng như "Cam ngọt", "Cam đắng" hoặc "Cam chua". --Baodo 15:45, ngày 13 tháng 4 năm 2006 (UTC)

en:Bitter orange

Quay lại trang “Cam”.