Thảo luận:Chân lý

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

Theo tôi cần thảo luận thêm làm rõ 2 câu này: "Thực chất, Chân lý là sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan trong bộ óc con người. Vì vậy chân lý sẽ phát triển cùng nhận thức của xã hội."

Câu 1:

Chân lý là chân lý, và vấn đề là nhận thức hay phát biểu của chúng ta có đạt đến chân lý hay không. Ví dụ: nước thì luôn có cấu tạo gồm 2 nguyên tử Hydro, 1 nguyên tử ôxy; hay trái đất thì vẫn quay quanh mặt trời; dù chúng ta chưa có nhận thức về vấn đề đó, hoặc nhận thức đang sai hay là đã đúng. Nghĩa là chân lý độc lập với ý kiến. Và lý trí chúng ta có đủ nhận thức, đủ lập luận, đủ phương pháp để chứng minh ý kiến đó đúng hay không, đạt đến chân lý hay không.

Câu 2: Xã hội càng phát triển, nhận thức và khả năng của loài người càng có điều kiện khám phá, chứng minh và đạt tới nhiều chân lý hơn.

BigRi (thảo luận) 07:14, ngày 7 tháng 9 năm 2012 (UTC) BigRi

Chân lý và triết họcSửa đổi

Toàn bộ nền triết học của con người từ Đông đến Tây rút cuộc cũng chỉ hướng đến việc nhận thức một cách đúng đắn thế giới nghĩa là hướng đến chân lý. Người Việt chưa từng có triết học cũng chẳng có nhu cầu nhận thức sâu sắc thế giới xung quanh mình bởi vậy chẳng khá nổi. Bài này rất quan trọng để nâng cao tư duy của người Việt. Vấn đề của mọi vấn đề của đất nước này chính là tri thức.Hamloi23 (thảo luận) 17:35, ngày 1 tháng 6 năm 2019 (UTC)

Quay lại trang “Chân lý”.