Thảo luận:Chí Tài

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Thiếu tên đề mụcSửa đổi

Trước mắt chắc cần gom mấy cái chú thích lại, tác giả không biết dùng thẻ <ref></ref> và {{tham khảo}} nên quăng chú thích tán loạnMemberofc1 (thảo luận) 15:05, ngày 29 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Quay lại trang “Chí Tài”.