Thảo luận:Chính kịch

Bình luận mới nhất: 6 năm trước bởi Tuanminh01 trong đề tài Chất lượng dịch

Chất lượng dịch sửa

Trong bài này sao lẫn lộn "phim" và "kịch" vậy? Thời của Diderot, Beaumarchais đã có "phim" hay sao? Lại còn "phim" của Ibsen??? Ai có chuyên môn xin xem lại bài này. Én bạc (thảo luận) 12:30, ngày 6 tháng 10 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Link wikidata trỏ đến Phim chính kịch, để tôi thu xếp dịch lại cho chuẩn. Tuanminh01 (thảo luận) 12:32, ngày 6 tháng 10 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Chính kịch”.