Thảo luận:Chính phủ mở rộng (1955–1959)

Chưa có thảo luận về trang này.

Thành viên:Mathalala xin dừng việc tạo các trang mang nặng văn phong tuyên truyền và hoàn toàn sử dụng tư liệu từ một bên duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Wikipedia hoạt động trung lập và không được xem là nơi để phổ biến các chính sách chính trị trừ phi nó có tác động đủ nổi bật. Bài viết này cần được hợp nhất sau khi loại bỏ thông tin vi phạm bản quyền vào Chính phủ Việt Nam hoặc các bài viết liên quan, một quá trình của việc thành lập chính phủ (chứ không phải một "thực thể chính phủ") là không cần thiết để có bài viết riêng trên Wikipedia. --minhhuy (talk) 06:13, ngày 28 tháng 7 năm 2014 (UTC)

Quay lại trang “Chính phủ mở rộng (1955–1959)”.