Thảo luận:Chốt hãm

Thêm thảo luận

Cái này chỉ có thể gọi là chốt hãm, chốt định vị trong cơ khí là chi tiết hình trụ, côn dùng để cố định hai bề mặt, sau đó khoan lỗ bulong hoặc doa các lỗ tròn. Minbk (thảo luận) 03:30, ngày 13 tháng 7 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Tôi đã đổi tên bài thành chốt hãm .Minbk (thảo luận) 08:05, ngày 7 tháng 8 năm 2008 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Chốt hãm”.