Thảo luận:Chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản

There are no discussions on this page.

Có thể bài này viết chưa xong và chưa được tiến hành công việc trau chuốt cuối cùng, song vì đã thấy nó được giới thiệu tại trang nhất của Chủ đề:Nhật Bản nên tôi vẫn quyết định treo bảng {{Chất lượng dịch}}. Nhiều đoạn được dịch từ bản tiếng Anh sang nhưng không được dịch tốt thể hiện qua cách dùng từ và câu tiếng Việt chưa hoàn chỉnh. Không ít lỗi như vậy, nên tôi không thể liệt kê hết ra. Mong những người viết hãy trau chuốt lời dịch.--Bình Giang (thảo luận) 07:55, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (UTC)

So sánh hai câu này:
  • It is useful to distinguish Japanese cultural nationalism (see, nihonjinron) from political or state-directed nationalism (see, Japanese imperialism), since many forms of cultural nationalism, such as those associated with folkloric studies (see, Yanagita Kunio), were hostile to state-fostered nationalism.
  • Chủ nghĩa dân tộc không nên bị nhầm lẫn với văn hóa quốc gia và chủ nghĩa quốc gia dưới định hướng nhà nước vốn có liên quan trực tiếp đến các chính sách đầy tham vọng về một Nhật Bản đế quốc trước và trong suốt thời kì chiến tranh thế giới thứ hai.
Hai câu này khác nhau quá đúng không? Hay tôi hiểu chưa đúng? Tân (trả lời) 10:18, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản”.