Thảo luận:Chủ nghĩa phát xít

Thảo luận đang diễn ra
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

bản chất của chủ nghĩa phát xítSửa đổi

Các nước theo chủ nghĩa phát xít như Đức, Ý theo chế độ tư bản. Bản chất của nó chủ nghĩa sô-vanh (chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi), độc tài (chính xác hơn là "độc tài quân sự", military dictatorship), và chống cộng. Chủ nghĩa phát xít đối đầu với phong trào Cộng Sản lúc đó. Vài hiện tượng lịch sử cho thấy: Cộng Sản Liên Xô vs phát xít Đức. Cộng Sản Trung Quốc vs phát xít Nhật. Cộng Sản Việt Minh vs phát xít Nhật. Hầu hết những văn kiện Đảng, chủ trương và đường lối của Đảng Cộng Sản Đông Dương đều có nội dung chống phát xít. Nho Que Huong (thảo luận) 17:41, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Phát xít và Quốc xãSửa đổi

Chủ nghĩa phát xít khác với chủ nghĩa quốc xã, và khác với chế độ chuyên chế quân sự (military dictatorship).Rommel (thảo luận) 17:04, ngày 30 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Xin bạn nói rõ hơn, chúng khác nhau chỗ nào?Bánh Ướt (thảo luận) 01:20, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Chủ nghĩa phát xít”.