Thảo luận:Chủ nghĩa tư bản

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

UntitledSửa đổi

tu ban chi la phuong phap,duong loi dua dat nuoc den dinh cao cua xa hoi ve kinh te, con nhung nuoc hien hay duoc xem la tu ban chi la cai vo be ngoai cua 1 hinh thuc xa hoi, toi dang nghien cuu ve cac quy luat xa hoi trong qua trinh phat trien tu nhien cua no, gom cac giai doan, dau tien la so khai, tiep do la cong san tu ban, den chu nghia xa hoi, va dinh cao nhat do chinh la cong san nguyen thuy toi dang nghien cuu chu ki cua xa hoi la nhu the nao, va chu ki do anh huong toi chu ki kinh te nhu the nao, va lieu do la hai bo phan co ban cua chu ki tu nhien hay ko, toi nghi xa hoi cung co chu ki nhu cac van de tu nhien khac, va toi nghi sau khi dat den dinh cao nhat cua xa hoi la cong san nguyen thuy thi con nguoi se tro ve lai thoi ki phoi thai cua no, nhung voi su nhan thuc cao hon va cu tiep dien lien tuc nhu vay va dan dan con nguoi se chiem huu tat ca cac hanh tinh song trong vu tru.

  1. REDIRECT Tên của trang đổi hướng tới
Quay lại trang “Chủ nghĩa tư bản”.