Thảo luận:Chủ nghĩa xã hội dân chủ

Chưa có thảo luận tại trang này.

Dân chủ xã hội và chủ nghĩa xã hội dân chủ là hai khái niệm khác nhau, sao lại bị gộp vào chung 1 bài thế. wiki ngày càng thiếu tính bách khoa nhé Tuantintuc17 (thảo luận) 08:38, ngày 5 tháng 2 năm 2014 (UTC)

Theo mình bài này phải được đổi tên là Dân chủ xã hội chủ nghĩa (Democratic socialism), tựa chủ nghĩa xã hội dân chủ hay đúng hơn chủ nghĩa dân chủ xã hội thì nên để cho bài chưa viết Social democracy. DanGong (thảo luận) 08:42, ngày 4 tháng 12 năm 2014 (UTC)
Quay lại trang “Chủ nghĩa xã hội dân chủ”.