Thảo luận:Chủng tộc PC Thượng đẳng

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Phjtieudoc trong đề tài Về các liên kết đỏ
Dự án Trò chơi điện tử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Trò chơi điện tử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Trò chơi điện tử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Về các liên kết đỏ sửa

@MeigyokuThmn: Chào bạn, rất cảm ơn bạn vì đã viết bài viết này, tuy nhiên, đối với các bài chưa có trên Wikipedia Tiếng Việt, không nên sử dụng các liên kết trỏ sang Wikipedia tiếng Anh. Vì một số bài có thể bạn sẽ dịch sau này, hoặc sẽ có người khác thích thú và dịch thay bạn, cũng như tôi xin giới thiệu bạn một công cụ chuyển đổi tựa bài viết từ các ngôn ngữ khác sang tiếng Việt (nếu bài viết đó tồn tại trên Wiki mình). Ví dụ [[PC Master Race]] => [[Chủng tộc PC Thượng đẳng]]. Bạn hãy xem tại đây nhé! Thành viên:Alphama/Alphama Converter. Thân ái! Haruki (Thảo luận) 13:21, ngày 26 tháng 1 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Chủng tộc PC Thượng đẳng”.