Thảo luận:Chiến dịch phòng thủ Mozdok–Malgobek

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Minh Tâm-T41-BCA trong đề tài Thiếu tên đề mục
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Thiếu tên đề mục sửa

Bài này nhìn trắng quá, chắc phải gắn biển {{wikify}} --عبقور*=talk-butions 14:12, ngày 23 tháng 4 năm 2010 (UTC)Trả lời

 Y đã giải quyết. --Двина-C75MT 04:42, ngày 2 tháng 6 năm 2010 (UTC)--Trả lời
Quay lại trang “Chiến dịch phòng thủ Mozdok–Malgobek”.