Thảo luận:Chung Vô Diệm

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Trungda trong đề tài Truyện "Chung Vô Diệm"

InterwikiSửa đổi

鍾離春? Newone (thảo luận) 05:01, ngày 19 tháng 1 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Truyện "Chung Vô Diệm"Sửa đổi

Bài dùng nguồn cuốn "Chung Vô Diệm" do Tô Chẩn dịch là cuốn tiểu thuyết hư cấu hoàn toàn, hư cấu đảo lộn mọi sự, chỉ 1% sự thật: Vô Diệm là vợ Tề Tuyên Vương, hết. Các tình tiết khác hoàn toàn hư cấu, ghép tất cả các danh tướng Chiến Quốc vào thời kỳ này, cho thành bại tướng của nàng Vô Diệm... Vì vậy không thể dùng làm nguồn cho bài viết.--Trungda (thảo luận) 17:29, ngày 28 tháng 8 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Chung Vô Diệm”.