Thảo luận:Chuyển giao (thông tin di động)

Chưa có thảo luận về trang này.

chuyển giao dễ nhầm lẫn sang chuyển giao công nghệchuyển giao tiến bộ kỹ thuật hay giao nhận vận tải.--Bùi Dương 14:59, ngày 20 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Tôi nghĩ nếu có nhiều bài viết về chuyển giao trong các lĩnh vực khác nhau thì sẽ có một trang định hướng cho từ này. Tôi không phải mới dịch từ này từ tiếng Anh, từ này đã có trong rất nhiều tài liệu kỹ thuật tiếng Việt về thông tin di động. Thanks Aterux 08:18, ngày 21 tháng 5 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Chuyển giao (thông tin di động)”.