Thảo luận:Consolidated B-24 Liberator

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Dieu2005 trong đề tài Thiếu tên đề mục
Dự án Chiến tranh thế giới thứ hai
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Chiến tranh thế giới thứ hai, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Thiếu tên đề mục sửa

Doolittle ? Thảo luận không ký tên vừa rồi là của thành viên IP 123.24.118.155 Dieu2005 (thảo luận) 11:32, ngày 18 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời

Tôi không rõ thành viên IP muốn hỏi gì liên quan đến Doolittle ? Nếu nói đến cuộc không kích vào Tokyo do nhóm của Doolittle thực hiện năm 1942 thì là kiểu máy bay B-25 Mitchell chứ không phải B-24. Dieu2005 (thảo luận) 11:37, ngày 18 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Consolidated B-24 Liberator”.