Thảo luận:Cyrus Đại đế

Thảo luận đang diễn ra
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

UntitledSửa đổi

Có tài liệu ghi là Cyrus Đại Đế đã định thiêu sống Croesus, mà trong đây lại nói là Croesus định tự tử. Vậy tài liệu nào đúng/sai?Ti2008 (thảo luận) 10:48, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Cyrus Đại đế”.