Thảo luận:Dãy Trường Sơn

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Lào
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lào, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lào. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Vào liên kết bên trong sông Cả (Thanh Hóa) thì hóa ra lại là sông Lam (Nghệ An). Chắc có nhầm lẫn gì chăng? bàn luận không ký tên vừa rồi là của 203.160.1.47 (thảo luận • đóng góp)

Em thấy trong Atlat địa lý Việt Nam của Bộ Giáo dục vẫn có mấy tấm bản đồ về Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Vậy nếu học sinh chúng em có nói Trường Sơn dài xuống tận miền Nam, hay nói Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam thì có bị coi là nói sai không ạ? Em Mít Đặc. Phan Anh Hào 03:50, ngày 14 tháng 10 năm 2006

Trời đất, sai làm sao được :D, bạn cứ đa nghi Tào Tháo quá 58.187.186.175 (thảo luận) 02:59, ngày 3 tháng 3 năm 2008 (UTC)

Sửa tênSửa đổi

Nên chăng sửa tên lại thành dãy Trường Sơn, vì Sơn đã có nghĩa là núi rồi.Aterux (thảo luận) 06:19, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (UTC)

Đã sửa. RBD (thảo luận) 17:04, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (UTC)
Quay lại trang “Dãy Trường Sơn”.