Thảo luận:Dế

Bình luận mới nhất: 12 năm trước bởi Cheers! trong đề tài Untitled
Dự án Lớp Côn trùng
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Lớp Côn trùng, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Lớp Côn trùng. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Untitled sửa

Theo ý riêng của tôi thì bài này có thể thành bài định hướng được, do đó tôi chuyển tiêu bản {{chờ xóa}} sang {{bàn cãi về giá trị}}. Mời mọi người cho ý kiến thêm. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 15:17, ngày 17 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không cần thiết vì dế nguyên thuỷ là con dế, dế điện thoại là từ lóng sau này. Nếu định hướng phải là dế (định hướng). Lưu Ly (thảo luận) 15:53, ngày 17 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đây là tên gọi chung của nhiều loài dế sao lại có tên khoa học để chỉ một loài riêng?--Cheers! (thảo luận) 23:42, ngày 9 tháng 9 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Dế”.