Thảo luận:Danh sách hành tinh hệ Mặt Trời

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

Con sốSửa đổi

Độ chính xác của các con số trong bảng số liệu lấy nguồn nào? Nguồn đó có đáng tin cậy không? 117.0.232.100 (thảo luận) 01:53, ngày 10 tháng 2 năm 2010 (UTC)

Khác biệt?Sửa đổi

Danh sách các thiên thể của Hệ Mặt Trời?thảo luận quên ký tên này là của Newone (thảo luận • đóng góp).

Mình nghĩ là ưu tiên các hành tinh lớn và có thể gọi là hành tinh trong Tiếng Việt, có thể liệt kê các thiên thể khác sau, mà có thể liệt kê hết các thiên thể à?, thật ra lúc đầu định là danh sách này rồi thêm chú thích rồi đem đề cử danh sách chọn lọc luôn, một chủ đề hấp dẫn mà.-- nói chuyện(+)-đóng góp 12:56, ngày 23 tháng 10 năm 2009 (UTC)
Quay lại trang “Danh sách hành tinh hệ Mặt Trời”.