Thảo luận:Desert Eagle

There are no discussions on this page.

"loại súng này không có đặc tính nào giống khẩu Desert Eagle mà chỉ có vẻ ngoài, giá cả giống nhau.[1][2]"

Câu này có mấy cái dấu [1][2] không thấy chú thích đâu, ở dưới còn một cái dấu [3] nữa, như là bài cọp ở đâu í nhỉ.--Chu Ech Beo Xanh (thảo luận) 03:54, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang “Desert Eagle”.