Thảo luận:Dilma Rousseff

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi 117.5.14.136 trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

Ai đó xem hộ xem các chữ ở đây đoạn nào khẳng định File:Signature of Dilma Rousseff.svg là chữ ký của bà Dilma Rousseff? 117.5.14.136 (thảo luận) 02:05, ngày 3 tháng 11 năm 2010 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Dilma Rousseff”.