Thảo luận:Doanh nghiệp nhà nước

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Nalzogul trong đề tài Phản đối xóa nhanh

Phản đối xóa nhanh sửa

Trang này không nên bị xóa vì là một đề tài quan trọng trong lãnh vực kinh tế, nhất là ở Việt Nam, một nước mới đổi gần đây từ nền kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Mình sẽ phụ giúp dịch từ bài tiếng Anh hay tiếng Đức http://en.wikipedia.org/wiki/Government-owned_corporation http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentliches_Unternehmen 2 tuần nữa các bạn xem lại, coi có đáng xóa không?,--DanGong (thảo luận) 07:49, ngày 11 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

đây mới là định nghĩa tại Việt Nam, mời Thành viên:DanGong mở rộng thêm định nghĩa để bài viết có một tầm nhìn bao quát.F (thảo luận) 09:17, ngày 11 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Tôi tạm treo biển Tầm nhìn hẹp do chỉ mới nêu mỗi Việt Nam, chưa thấy nói gì đến quốc tế. Nal (thảo luận) 10:04, ngày 12 tháng 3 năm 2013 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Doanh nghiệp nhà nước”.