Thảo luận:Du hành không gian

Active discussions
Dự án bài cơ bản
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án bài cơ bản, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về bài cơ bản. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.
Dự án Thiên văn học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thiên văn học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thiên văn học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
Đặc biệtBài viết được đánh giá đặc biệt quan trọng.

Du hành vũ trụSửa đổi

Nếu chỉ thuần túy bay vào vũ trụ để chơi bời, tham quan cho biết thì gọi là "du hành không gian", "du hành không gian" còn có chút hợp lý nhưng rõ ràng hoạt động được đề cập đến ở đây không phải chỉ có vậy. Wikipedia tiếng Nhật, tiếng Hàn để tên bài là "phi hành vũ trụ", Wikipedia tiếng Trung thì gọi là "hàng thiên", "hàng thái" có tính chính xác cao hơn. Donyesin (thảo luận) 01:59, ngày 25 tháng 5 năm 2012 (UTC)

Hoặc tên bài đổi thành "Chuyến bay không gian".—Earth and MoonTalk 02:44, ngày 29 tháng 12 năm 2013 (UTC)
Quay lại trang “Du hành không gian”.