Thảo luận:Duyên hải Nam Trung Bộ

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BBài viết đạt chất lượng B.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.

UntitledSửa đổi

Việc xác định phạm vi của Nam Trung Bộ cũng như các vùng khác ở Việt Nam cần nói rõ dựa trên cái gì (sinh thái, kinh tế, hay lịch sử). Vùng duyên hải Nam Trung Bộ nếu theo sinh thái và theo thói quen lịch sử thì đúng là gồm cả tỉnh Bình Thuận. Song nếu xét theo kinh tế,thì Chính phủ Việt Nam lại gộp Bình Thuận vào khu vực Đông Nam Bộ cơ. 203.160.1.47 15:18, 23 tháng 10 2006 (UTC)

Tài liệu nào nói Chính phủ Việt Nam gộp Bình Thuận vào khu vực Đông Nam Bộ? Trong dự báo thời tiết, trong sách giáo khoa địa lý phổ thông hiện nay (không phải thói quen lịch sử) thì Bình Thuận thuộc Nam Trung Bộ.--Nguyễn Việt Long 15:36, 23 tháng 10 2006 (UTC)
Tài liệu này[1]. Tài liệu này nữa[2]. Nhiều lắm.58.187.126.118 01:58, 24 tháng 10 2006 (UTC)
  1. Tài liệu 1 là bản thân wikipedia nên không thể coi là nguồn tham khảo độc lập. Tuy nhiên nó vẫn ghi rằng Bình Thuận thuộc Nam Trung Bộ.
  2. Tài liệu 2 của Bộ KH&ĐT tự mâu thuẫn với chính nó khi ở trang web khác 3 cũng của website này ghi rõ ràng rằng "Vùng Duyên hải miền Trung gồm các tỉnh sau: TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận", còn "Vùng Đông Nam Bộ gồm các tỉnh sau: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu". Thật là cẩu thả!--Nguyễn Việt Long 11:21, 24 tháng 10 2006 (UTC)
Đây là website của tỉnh Bình Thuận [3] (click "Đất nước" trong chuyên mục "Khoa học thường thức" → 61 tỉnh/thành phố → Tỉnh Bình Thuận) có ghi: "Bình Thuận là tỉnh duyên hải, ... tiếp giáp với miền Đông Nam Bộ". Như vậy Bình Thuận không phải là miền Đông Nam Bộ. Một khi Bình Thuận thuộc Trung Bộ thì Ninh Thuận ở phía đông Bình Thuận, lọt thỏm giữa Lâm Đồng (thuộc Tây Nguyên) và Khánh Hòa càng không thể thuộc miền Đông Nam Bộ.--Nguyễn Việt Long 17:14, 24 tháng 10 2006 (UTC)
Quay lại trang “Duyên hải Nam Trung Bộ”.