Thảo luận:Emmy Noether

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Tiểu sử
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Tiểu sử, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Tiểu sử. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Dự án Đức
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Đức, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Đức. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Toán học
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Toán học, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Toán học. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Fairytale bookmark gold.svg CLBài viết này đạt chất lượng chọn lọc.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Toán học     (Chất lượng CL)
Dự án Toán học
bài này nằm trong phạm vi Dự án Toán học, một nỗ lực hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết Toán học trên Wikipedia. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy thăm trang của dự án để tham gia thảo luận và xem danh sách các vấn đề cần giải quyết.
Đánh giá toán học: Chất lượng CL Quan trọng đặc biệt Ngành: (Chưa rõ ngành)

Xin hãy cập nhật đánh giá khi thay đổi bài hoặc nếu đánh giá chưa chính xác.

Đời sống riêngSửa đổi

Không thấy nói gì về chồng con của bà này? "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 10:59, ngày 26 tháng 1 năm 2015 (UTC)

Sửa liên kết WikidataSửa đổi

Bài này là một BVCL nhưng không gắn Bài viết chọn lọc trên Wikidata, tôi không làm được nên nhờ một BQV giúp. 2001:EE0:4141:3C1C:F0E6:5BE6:ED7F:83EF (thảo luận) 00:23, ngày 15 tháng 6 năm 2018 (UTC)

Đã thực hiện, cảm ơn bạn. Tuanminh01 (thảo luận) 00:35, ngày 15 tháng 6 năm 2018 (UTC)
Quay lại trang “Emmy Noether”.