Thảo luận:Emmy Noether

Bình luận mới nhất: 5 năm trước bởi Tuanminh01 trong đề tài Sửa liên kết Wikidata

Đời sống riêng sửa

Không thấy nói gì về chồng con của bà này? "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 10:59, ngày 26 tháng 1 năm 2015 (UTC)Trả lời

Sửa liên kết Wikidata sửa

Bài này là một BVCL nhưng không gắn Bài viết chọn lọc trên Wikidata, tôi không làm được nên nhờ một BQV giúp. 2001:EE0:4141:3C1C:F0E6:5BE6:ED7F:83EF (thảo luận) 00:23, ngày 15 tháng 6 năm 2018 (UTC)Trả lời

Đã thực hiện, cảm ơn bạn. Tuanminh01 (thảo luận) 00:35, ngày 15 tháng 6 năm 2018 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Emmy Noether”.