Thảo luận:Eo biển Bê-rinh

Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Bùi Đình Thiêm trong đề tài OK

Trong chính tả tiếng Việt làm gì có kết hợp ring như Eo biển Bê-ring? Phải viết là Bê-rinh chứ. --Nguyễn Việt Long 13:09, ngày 20 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời

OK

sửa

Xin lỗi tôi đã nhầm ! :-D Bùi Đình Thiêm 13:12, ngày 20 tháng 5 năm 2006 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Eo biển Bê-rinh”.