Thảo luận:Gaasterlân-Sleat

Thêm thảo luận
Dự án Hà Lan
Flag of the Netherlands.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Hà Lan, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Hà Lan. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Cái tên Gaasterlân-Sleat này nửa Tây nửa Việt ư? Có ai biết tên đúng thì sửa giùm.Hữu Đức (thảo luận) 10:31, ngày 7 tháng 8 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Gaasterlân-Sleat”.