Thảo luận:Giáng Son

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Băng Tỏa trong đề tài Chỉnh sửa "Đời tư"
Thêm đề tài
Dự án Âm nhạc Việt Nam
Vietnamese Music Logo shadow.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star 2ca02c.svgBVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
CaoBài viết được đánh giá rất quan trọng.
Dự án Nhân vật Việt Nam
Crystal personal.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Nhân vật Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Nhân vật Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star 2ca02c.svgBVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.
Dự án Âm nhạc
Musical notes.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Âm nhạc, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Âm nhạc. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star 2ca02c.svgBVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Chỉnh sửa "Đời tư"Sửa đổi

Tôi được chị Giáng Son phản hồi, theo thỏa thuận li hôn, mọi thông tin về đời tư 2 vợ chồng trở về sau sẽ không được đăng tải bất kể mọi hình thức nào. Những thông tin về người chồng của chị mà từng được báo chí đăng tải trước ngày li hôn mong được Wikipedia lược bớt để không vi phạm văn bản trên theo pháp luật. DangTungDuong (thảo luận) 03:27, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

@DangTungDuong:
Nếu đây đúng là ông chồng cũ và người đại diện của ông ta, thì nói thực là tôi phải đồng ý với quyết định của nhân vật chính:
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 04:50, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
NguoiDungKhongDinhDanh Tôi không biết những IP đó là ai, nhưng để tránh phiền phức pháp lý, tôi nghĩ nên giản lược bài theo yêu cầu của những người trong cuộc. DangTungDuong (thảo luận) 06:47, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tốt nhất vẫn nên lấy ý kiến cộng đồng trước. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 09:23, ngày 8 tháng 7 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Hướng dẫn: dùng {{bqx}} nếu đồng ý xóa thông tin, {{bqg}} nếu muốn giữ các thông tin đó lại hoặc {{ykk}} (nêu ý kiến).

Ý kiếnSửa đổi

Quay lại trang “Giáng Son”.