Thảo luận:Giáo dục cao đẳng

Thảo luận đang diễn ra

Tên gọi "trường cao đẳng" có thể có từ thời Pháp thuộc (?!)Sửa đổi

Các école tiếng Pháp không có liên quan gì, École des Beaux-Arts de l'Indochine thì rõ ràng cách gọi tiếng Pháp theo kiểu gọi tắt Trường Mỹ thuật Đông Dương rồi.

Quay lại trang “Giáo dục cao đẳng”.