Thảo luận:Giáo dục tiểu học

Bình luận mới nhất: 11 năm trước bởi Hội Phượng Hoàng trong đề tài Untitled

UntitledSửa đổi

Nếu ai đó hiểu rõ có thể thêm vào độ tuổi chuẩn cho từng cấp học. Xin cảm ơn.thảo luận quên ký tên này là của 58.187.24.107 (thảo luận • đóng góp).

Cấp 1: từ 6 đến 11 tuổi

Cấp 2: từ 11 đến 15 tuổi

Cấp 3: từ 15 đến 18 tuổi. Lê Thy 04:53, ngày 11 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Một lần nữa: tại sao tiểu học chỉ là bậc học thứ hai trong hệ thống giáo dục Việt nam mà không phải của nước nào khác?? -- ClanKeytalk-butions 01:07, ngày 22 tháng 5 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cần người biên tập, bài này thể hiện tầm nhìn chưa toàn diện. — OrderOfThePhoenix 01:14, ngày 22 tháng 5 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Giáo dục tiểu học”.