Thảo luận:Gió mùa

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Thuật ngữ này vốn được sử dụng cho gió mùa tại Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương.

Ở miền Nam châu Á, ngọn gió từ Ấn Độ, ngọn gió từ Ấn Độ dương thổi vào bờ được gọi là gió mùa.

Theo tôi hai câu trên giống nhau, nên bỏ bớt đi một câu. Great Student of Hippocrates 12:16, ngày 5 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Quay lại trang “Gió mùa”.