Thảo luận:Giải phẫu học

Bình luận mới nhất: 18 năm trước bởi Vietbio trong đề tài Chiết tự

Sinh học sửa

Category:Sinh lý học is already part of Category:Sinh học, so we don't need to list it here too. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 00:37, 10 tháng 2 2005 (UTC)

Chiết tự sửa

Đề nghị Thành viên:Newone cẩn thận chút nữa khi chiết tự. Không nhất thiết phải chiết tự, nhưng đã chiết thì phải đúng 100%. Cách giải chữ giải trong cụm từ Giải phẫu 解剖 như bạn làm không chính xác. Thêm vào đó thì lemma Giải phẫu học của bài này rộng hơn rất nhiều so với cách giải thích cụ thể chữ "giải phẫu" = "mổ xẻ" đơn thuần của Thành viên:Newone bên dưới. Xem Anatomy Giải phẫu học 解剖學, và những Wiki khác để tham khảo thêm. Thân mến. --Baodo 20:54, ngày 25 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]


Xin tạm dời phần của Newon vào đây. --Baodo 21:21, ngày 25 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Em không có ý kiến gì về phần chiết tự vì em không rõ lắm. Tuy nhiên về mặt thuật ngữ thường dùng thì em đã sửa lại bài viết cũng như làm rõ về mặt câu văn. Danke anh Bảo. Vietbio 22:04, ngày 25 tháng 2 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chiết tự sửa

Phẫu: mổ xẻ.

Giải: tìm ra đáp án, trả lời cho những thắc mắc, bí ẩn.

Giải phẫu là nghiên cứu bí ẩn về cơ thể bằng cách mổ xẻ, và thường được tiến hành trên các xác chết. Trong Giải phẫu, Xác là một trong những thứ rất quan trọng giúp cho không chỉ các sinh viên y khoa mà còn cho những người nghiên cứu biết được nhiều điều.

Giải phẫu, trong đó không chỉ mô tả hình thái, chức năng riêng biệt của một hệ cơ quan nào, mà còn mô tả vị trí của 1 cơ quan, 1 cấu trúc so với các cấu trúc giải phẫu khác.

Giải phẫu là bộ môn y học cơ sở, góp phần quan trọng cho việc nâng cao kiến thức y học cho mọi người

Quay lại trang “Giải phẫu học”.