Thảo luận:Gil Lê

There are no discussions on this page.

Bạn Tuanminh01 mở khóa trang này giúp, mình đã tạo trang Gil Lê tương đối hoàn chỉnh, chỉ thiếu phần hình ảnh bảng mẫu wikidata ( sẽ thực hiện sau khi xác minh trang). 1 số thành viên phủ nhận độ nổi tiếng của Gil Lê, cũng như có những nhận định không đúng dựa vào những bài viết chưa hoàn chỉnh dẫn đến việc xóa bài, mình nghĩ như vậy không khách quan. Hi vọng bạn sẽ xem xét mở khóa để FC tụi mình hoàn chỉnh bài viết. Cảm ơn bạn. Manuyuhe (thảo luận) 18:46, ngày 23 tháng 8 năm 2019 (UTC)

Quay lại trang “Gil Lê”.