Thảo luận:Hà Tây (tỉnh)

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

UntitledSửa đổi

Thủ đô nước Việt Nam ta là Hà Nội. Xung quanh Hà Nội có các tỉnh Hà Bắc (nay đã tách ra là Bắc Giang + Bắc Ninh), Hà Nam, Hà Tây nhưng không có tỉnh Hà Đông mà chỉ có thị xã Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây. Tỉnh Hà Bắc thì đúng là ở phía bắc Hà Nội. Hà Tây cũng ở phía tây Hà Nội. Ở phía đông có tỉnh Hải Dương, khi thành lập thành phố Hải Dương có ý kiến lấy tên là thành phố Thành Đông nhưng sau các vị lãnh đạo lại quyết định thôi và lấy tên là thành phố Hải Dương. Vì vậy hiện nay nhiều người, đặc biệt là người Hải Dương vẫn gọi Hải Dương là Thành Đông (chấn cửa phía đông Hà Thành). Còn phía nam đã có tỉnh Hà Nam trước đây là Hà Nam Ninh gồm: Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định. Nay tách ra, nhiều người vẫn gọi TP Nam Định là Thành Nam giống như trường hợp của thành phố Hải Dương. Ongkenhthang 06:39, 22 tháng 9 2006 (UTC)

Thành phố Hà Đông, Thành phố Sơn Tây: Cái này mới đang trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục thôi mà (7/2006).

http://www.hatay.gov.vn/tintuc_chitiet.asp?id=502&catid=HADONG

http://www.hatay.gov.vn/tintuc_chitiet.asp?id=531&catid=HDND

http://www.baohatay.com.vn/news_detail.asp?newsid=66086&CatID=71

http://www.moc.gov.vn/Vietnam/NewsEvent/LocalConstruction/3957200605040812000/

http://vnast.gov.vn/tapchi/baonnvn/2006/So136-06.asp


Tại sao số liệu ở bên trái và bảng bên phải không khớp nhau vậy.

Dân số: 2,47 triệu và 2.500.000 ??? Mật độ: 1.126 và 1.140 ???

Có lẽ nên ghi thêm số liệu lấy vào năm nào.

thảo luận quên ký tên này là của Daoduyphong (thảo luận • đóng góp).

Tôi thấy hai vấn đề cần trao đổi:

1. “Tỉnh nằm bên bờ phải (bờ Nam) sông Hồng và bờ trái (bờ Đông) sông Đà” – Chúng ta đã biết ở rìa phía Tây của Hà Tây, sông Đà chảy ngược từ phía Nam lên phía Bắc rồi đổ vào sông Hồng tại Trung Hà, đúng như Nguyễn Tuân đã nói (hoặc đã dẫn): “Chúng thuỷ giai Đông tẩu, Đà Giang độc Bắc lưu”, như vậy căn cứ theo chiều chảy, bờ Đông sông Đà cũng phải là bờ phải.

2. “Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức) - một lễ hội dài nhất và vui nhất Việt Nam” – “Dài nhất” thì ta có thể nhận xét dựa vào thời gian, nhưng “vui nhất” thì theo tiêu chí nào? Một sự việc có thể vui đối với người này, không vui đối với người khác. Do đó theo tôi, câu này chúng ta có thể sửa thành: “Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức) - một lễ hội dài nhất và được nhiều người đánh giá là vui nhất Việt Nam”.123.16.251.146 (thảo luận) 05:38, ngày 25 tháng 12 năm 2010 (UTC) Nguyễn Tuấn Anh

Quay lại trang “Hà Tây (tỉnh)”.